Virt-install on openvswitch using portgroup

This is more of a note to self kind of thing….

After using vlan network setup as in last post https://peterbosman.nl/?p=20 installing a host with virt-install is done with:

virt-install <options> -w network=ovs-network,virtualport_type=openvswitch,portgroup=vlanxxx

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *